De stichting

De organisatie van de Jongeren bedrijvendag is in handen van de Commissie jeugd van de Lions Club Oss in samenwerking met de Talentencampus Oss.

Om de continuïteit van de Jongeren Bedrijvendag te waarborgen is op 29 november 2017 de stichting Jongeren op weg naar Bedrijven opgericht.

De doelstelling van de stichting is tweeledig:

De Stichting Jongeren op weg naar Bedrijven zorgt tevens voor de noodzakelijke fondsen en is opdrachtgever om samen met de Talentencampus Oss het evenement jaarlijks te organiseren.

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen:

Toon van de Haterd
Voorzitter
toon@vandehaterd.net

Marcel de Jong
Secretaris
pmdejong@nirrum.com

John Verheijen
Penningmeester
john.verheijen@straefin.nl