Instructie

Bedrijfsbezoek

Bij het organiseren van een bedrijvenbezoek is het van groot belang dat er een doe-activiteit is. Leerlingen leren namelijk meer van ervaringen. Een doe-activiteit voor bedrijven met machine- of handwerk is vaak wat concreter dan een doe-activiteit voor een bedrijf met een kantooromgeving. Daar kunnen leerlingen worden uitgedaagd op een casus zoals deze zich voordoen in het echte werk (maar dan wat vereenvoudigd) waardoor leerlingen zicht krijgen op de inhoudelijke werkzaamheden van het bedrijf of medewerker.

Kernactiviteit

Zorg ervoor dat in het bedrijvenbezoek de kern van je bedrijf belicht. Denk dus goed na over of de activiteit ook echt een werkelijk beeld geeft van het bedrijf. Hierbij moet de activiteit ook de beeldvorming van de leerlingen over het bedrijf, of een onderdeel van een bedrijf, versterken.

Niveau

Om aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen is het verstandig om rekening te houden met de groep leerlingen die gaat komen. Vanuit de organisatie is al een inschatting gemaakt van de aard van de werkzaamheden en rekening gehouden met de doelgroep. Mocht u specifieke wensen hebben daaromtrent, laat het dan aan de organisatie weten.

Checklist

Organisatie van de dag zelf

De concept dagplanning leerlingen:

Er worden groepen gemaakt van plm. 15 leerlingen. Deze groepen worden ingedeeld per school en per opleidingsniveau. U krijgt dus niveaugroepen van vmbo, havo of vwo. Wij houden rekening per bedrijf welk niveau u ontvangt.

De groepen verplaatsen zich op de fiets en worden begeleid door een docent en een tweede begeleider.

Een bezoek duurt plm. anderhalf uur. Wij zullen de begeleiders verzoeken om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn bij het bedrijf. Uiteraard hangt dat soms af van de reistijd vanaf het voorgaande adres. Bezoek betekent dus inclusief ontvangst jassen weghangen, bekertje drinken (indien gewenst of mogelijk), rondleiding, praatje, jassen aandoen, afscheid, etc.:

Tijdsindeling ziet er als volgt uit:

08.30 Start Jongeren Bedrijvendag op de scholen
plm. 30 minuten Fietstijd
 
09.00 - 10.30 Bedrijfsbezoek 1
plm. 30 minuten Fietstijd
 
11.00 - 12.30 Bedrijfsbezoek 2
plm. 30 minuten Lunchpauze bij bedrijf 2
plm. 25 minuten Fietstijd
 
13.15 - 14:45 Bedrijfsbezoek 3
14.45 Einde Jongeren Bedrijvendag

Voorbeeld voor tijdsindeling

Wanneer je als bedrijf ervaring hebt in het ontvangen van groepen en je hebt daarbij een goede formule ontwikkeld, volg deze dan. Hieronder staat een voorbeeld met wat tips.


0-3 minuten

Activiteit
Ontvangst

Inhoud
Bezoekers welkom heten, jezelf en bedrijf voorstellen.

Tips
Er komt een groep van plm. 17 personen. Zorg voor voldoende ruimte voor ontvangst.


3-5 minuten

Activiteit
Plekje zoeken voor de bezoekers waarbij iedereen even kan zitten.

Inhoud
Jas aan/uit? Afhankelijk van hoelang je in deze ruimte blijft.

Tips
Dit is mogelijk een rommelig moment. Zorg ervoor dat wanneer je je verhaal wilt houden, iedereen op zijn plek zit en je de aandacht van iedereen hebt.


5-10 minuten

Activiteit
Jezelf voorstellen

Inhoud
Stel jezelf voor:

 • wie ben je
 • wat doe je binnen het bedrijf
 • welke opleiding heb je genoten
 • welke beroep(en) heb je gehad

Tips
Leerlingen vinden het interessant om te weten wie je bent en vooral ook welke weg je hebt gevolgd om het huidige beroep uit te oefenen. Probeer bij je verhaal de interactie met de groep te krijgen. Speel een vraag-antwoord spel, daarmee pak je de aandacht van de leerlingen.


10-30 minuten

Activiteit
Het bedrijf voorstellen

Inhoud
Stel het bedrijf voor:

 • wat voor bedrijf is het
 • welke producten
 • welke sector/branche
 • wat is omvang
 • hoeveel mensen werken er
 • welke beroepen zijn er
 • laat zien welke ontwikkelingen er zijn in jullie vakgebied
 • welke vaardigheden zijn van belang
 • welke kennis (vakken) zijn van belang
 • wat is de toekomst
 • maak duidelijk dat Oss en omgeving mooie bedrijven heeft
 • zijn er stagiaires

Tips
Dit onderdeel kan op verschillende manieren:

 • presentatie
 • filmpje van bedrijf
 • eigen verhaal
 • meerdere personen betrekken
Houdt bij alles wat je doet goed contact met de groep. Blijf positief in je gesprek. Probeer aandacht vast te houden: stel vragen, kom in gesprek, richt je hierbij tot de groep, laat je niet afleiden door een eenling. Zorg dat je enthousiast bent over je bedrijf en wat je doet. Je kunt ook stagiaires betrekken die werkzaam zijn.

Overgang naar volgende activiteit.

Dit is sterk afhankelijk van welke ervaring het bedrijf heeft met ontvangst van groepen. Is deze ervaring er, volg dan vooral datgene wat voor jullie werkt. Probeer te denken in blokken: rondleiding – pauze met bekertje drinken- activiteit waarin één of meerdere leerlingen iets kunnen doen: opknippen van de groep over een paar medewerkers, korte afronding met evaluatie.

Wanneer je werkt in kleine blokken werkt, houdt dat beter de aandacht vast dan wanneer je een groot blok van 45 minuten hebt. Tenzij het een geheel is van rondleiding - activiteit - ... etc.

30-35 minuten

Activiteit
Overgang naar volgende activiteit

Inhoud
Jassen mee of niet? Duidelijk maken wat er gaat gebeuren. Zijn er daarbij nog afspraken te maken over gedrag en veiligheid.

Tips
Maak duidelijk wat de volgende activiteiten gaan worden. Vraag daarvoor eerst de aandacht voordat je de jassen aan laat doen of leerlingen op laat staan. Maak afspraken over veiligheid e.d.


35-80 minuten

Activiteit
Rondleiding en/of activiteit.

Afhankelijk van de mogelijkheden stellen leerlingen het erg op prijs om iets te kunnen doen. Iets maken, iets ervaren, iets vasthouden, proeven etc. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van de omgeving van het bedrijf.

Inhoud
Laat het bedrijf zien. Welke producten er worden gemaakt. Wat daar zo speciaal aan is, welke vaardigheden het vraagt.

Bij de activiteit: laat leerlingen iets ervaren. Dit kan soms als groep, maar ook individueel.

Je kunt hierbij ook de groep opknippen in drie kleinere groepen.

Tips
Laat in de rondleiding de leerlingen het gevoel krijgen wat het betekent om jullie bedrijf te werken. Wat maken jullie (kunnen ook diensten zijn). Wat is daar zo mooi/leuk aan, wat geeft voldoening. Laat ook gerust medewerkers die aanwezig zijn aan het woord. Laat hen vertellen wat het werk zo mooi maakt.

Wanneer leerlingen zelf iets ervaren maakt dat vaak grote indruk en heeft een sterk blijvende herinnering.


35-80 minuten (alternatief)

Activiteit
Wanneer er geen rondleiding mogelijk is. Doen van een opdracht of casus.

Uitwerking in kleine groepjes. Oplossingen presenteren. Bespreking casus: wat komt er in de praktijk bij kijken.

Korte evaluatie of de leerlingen het gevoel hebben gekregen de kern van het werk te hebben begrepen.

35-60 minuten casus, 60-75 oplossing of bespreking casus, 75-90 afronding en evaluatie

Inhoud
Korte pauze (bekertje limonade).

Inleiding van de opdracht. Geef leerlingen een vraagstuk of activiteit passend bij het bedrijf en de diensten die er worden verleend.

Tips
Aan de hand van een korte casus de leerlingen het gevoel geven met welke vraagstukken/ diensten/ opdrachten jullie in het werk mee bezig zijn.

De vorm waarin je dit kunt doen is zeer divers en moet passen bij bedrijf en degene die de casus geeft. Denk ook hier in blokken die je kunt doen. Soms liever iets korter doen, dan het onnodig oprekken van de tijd. Andersom: heb je de aandacht en interesse, benut dan het moment.


80-90 minuten

Activiteit
Afronding en korte evaluatie.

De evaluatie kan kort, ook dit afhankelijk van de aandacht van de leerlingen.

Inhoud
Kijk of de leerlingen ervaren hebben wat de kern van het bedrijf en de werkzaamheden zijn. Laat ook zien dat er naast de kern ook veel ondersteunende functies zijn (administratie, ict, receptie etc.)

Tips
Afhankelijk van de groep zal de aandacht aan het eind, of bij een 2e of 3e bezoek niet bij iedere groep hetzelfde zijn. Leerlingen in een groep willen soms ook anders reageren dan wanneer ze alleen zijn (daar zijn het pubers voor). Zoek naar de aandacht, prikkel, maar blijf vooral positief, gebruik waar mogelijk ook humor. Weet dat je voor veel kinderen een bijzonder waardevolle ervaring hebt toegevoegd.

Als afsluiting

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat leerlingen bedrijfsbezoeken als bijzonder waardevol ervaren. Dit jaar hebben we bijna 100 groepen die jullie bedrijven gaan bezoeken en geen groepje is gelijk. Het past bij deze leeftijd, pubers, om soms net even anders te reageren dan je zou hebben verwacht. Vaak in positieve en soms in negatieve zin. Soms stil en teruggetrokken, soms luidruchtig. Laat je daardoor niet te veel afleiden, geef opvallend gedrag niet alle aandacht, vaak versterkt dat het gedrag.

Zo is het voor jullie ook goed om nu al een eerste contact te maken met jullie mogelijk toekomstige medewerkers. Deze jongeren zijn 14 of 15 jaar en gaan over een paar jaar naar een vervolgopleiding waarbij ze als stagiaire al terug zouden kunnen komen. Deze ervaringen hebben we inmiddels meerdere keren zien gebeuren.