Doelstelling

De primaire doelstelling van deze bedrijvendag is tweeledig:

Jongeren in de leeftijd van vmbo-2 en havo-3 en vwo-3 staan voor het moment om een profiel te kiezen voor de bovenbouw van hun opleiding. Deze dag moet bijdragen aan de bevestiging (dus soms ook ontkenning) van deze keuze en vormt daarmee een belangrijk element.

Heeft de leerling al een beroep of opleiding gekozen?

Nee, de leerlingen hebben deze keuze nog niet gemaakt! U krijgt leerlingen op bezoek die wel benieuwd zijn naar het werk in uw bedrijf, maar weten nog niet zeker of ze dit ook daadwerkelijk willen gaan doen.

Waarom is deze dag van belang?

Samen met bijna 115 bedrijven en instellingen laten we zien dat werken in Oss en omgeving perspectief biedt voor een mooie loopbaan in het bedrijfsleven en dat er een breed aanbod van sectoren in Oss en omgeving aanwezig is. Dat er binnen de sectoren talloze bedrijven werkzaam zijn waar de leerlingen/studenten straks stage kunnen lopen en hun loopbaan kunnen starten. Het is van belang dat we als bedrijfsleven samen deze regio op de kaart zetten.

Welke sectoren of profielen zijn er in het onderwijs?

Van oudsher is er binnen het onderwijs een verdeling in de sectoren techniek, zorg, groen en economie. Het vmbo heeft onlangs een grote vernieuwing ondergaan waarbij er nu ook in het vmbo sprake is van profielen, net als bij havo en vwo.

De profielen laten zich voor vmbo indelen in:
Techniek: Economie: De profielen van havo en vwo zijn: